ARMUTKÖY Armutköy

Armutköy

Bursa’nın yeni mahallelerinden biridir

Aslında bu mahalle, Bursa’nın en eski köylerindendir. İlk Osmanlı kroniklerinde Emrud olarak geçen ve Orhan Bey’in ele geçirdiği köy budur. 1334 yılında Türklerin eline geçmiştir. Nitekim XV. yüzyıldaki kayıtlara göre köyde 5 hane Hıristiyan’ın da yaşadığı görülmektedir. 1987 yılında köy, Belediye sınırları içine alınarak mahalleye dönüştürülmüştür. Kentin kuzeyinde Bursa Ovası’nda bulunan mahalle; Dereçavuş, Yunuseli, Çeltik, Yeniceabat köyleri ile çevrilidir. Bugün çok fazla gelişmemiş, köy konumunu sürdürmektedir. Adının Armut’tan geldiği söylense de, eski kayıtlarda Emrud olarak anılması nedeniyle farklı bir addan geldiği sanılmaktadır. Halk arasında, “emir et” kelimesinden geldiği de söylenmektedir. Ancak olasılıkla Rumlardan kalma bir isim olmalıdır. Sultan Murad zamanında askerin iaşe depo mer­kezi olan köyde Çeşnici Baba adlı bir kişinin mezarının bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. 1530 tarihli tahrir defterinde adı geçen köy, Sultan I. Murad’ın vakıf köyüdür. Köyün geliri, Çekirge’deki I. Murad İmareti’nin gideri için harcanmaktaymış. XVI. yüzyılda köyde soğan ekimi ile bahçecilik yapılmaktaymış. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre köyde 54 hane bulunmak­taydı. Yerli mahallesidir. 1930 yılında Dersim Olayları nedeniyle yerleştirilen Tunceli göçmenlerinden ancak birkaç hane kalmıştır. Mahalleye son yıllarda 15 hane kadar Karadenizli göçmen yerleşmiştir. Köyün yanındaki Beyler Mezarlığı olarak anılan mezarlıkta Şeyh Şamil’in vekili olan Dağıstanlı Mehmet Emin Paşa ve ailesinin mezarları bulunmaktadır. Çerkes mezarlığı bulunduğuna göre köye Çerkes ve Dağıstanlıların da yerleştiği sanılmaktadır. Bugün merkez Osmangazi ilçesine bağlı bir mahalledir.

Raif Kaplanoğlu

Kaynak:http://www.bursa.com/wiki/Armutkoy_mahallesi